Airplane Pictures home

Atlant-Soyuz Tupolev Tu-154B RA-85456

Atlant-Soyuz RA-85456 aircraft at Nizhniy Novgorod