Airplane Pictures home

White Airways Airbus A310 CS-TKI

White Airways CS-TKI aircraft at Lisbon