Airplane Pictures home

Denimair Fokker 50 PH-JXK

Denimair PH-JXK aircraft at Lagos - Murtala Muhammed